Rouw- en verliescounseling

Wat is rouw- en verliescounseling?

Het leven kan heel hard zijn. Soms moet je afscheid nemen, terwijl je hier helemaal niet klaar voor was. Rouw- en verliescounseling is een vorm van psychologische begelieidng en kan hierbij een manier bieden om leren om te gaan met deze emoties en dit verlies. 

Door middel van het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving, helpt onze rouw- en verliescounselor je bij het omgaan met emoties en gevoelen zoals verdriet, boosheid en angst. Daarnaast kan hij helpen bij het vinden van manieren om het verlies te verwerken en het leven weer op te pakken. 

Rouw- en verliescounseling kan toegepast worden wanneer je te maken krijgt met verlieservaringen (vb. overlijden van een naaste of huisdier, levend verlies, werkverlies…).

Waarom rouw- en verliescounseling? 

Soms lukt het niet om alleen, of samen met je familie, een bepaald verlies een plaats te geven en door te gaan met je leven. Dat is uiteraard logisch als je te maken krijgt met een verlieservaring, van welke aard dan ook. 

Op dat moment kan rouw- en verliescounseling een houvast bieden en je helpen om te gaan met dit verlies.

Methoden van rouw- en verliescounseling

Tijdens een rouw- en verliescounseling sessie kan de rouw- en verliescounselor verschillende technieken gebruiken om je te helpen bij het proces van rouw- en verliesverwerking. Bij ons staat jouw verhaal centraal dus de technieken worden aangepast aan jouw situatie.

  • Gesprekstherapie: jouw verhaal staat centraal, d.m.v. gesprekken ondersteunen we jou in het uiten en verwerken van emoties en gevoelens die verbonden zijn aan het verlies.
  • Cognitieve gedragstherapie: we ondersteunen je in het bewust worden van negatieve denkpatronen en deze omzetten naar effectieve copingsstrategieën.
  • Creatieve technieken: tijdens de sessies kunnen creatieve werkvormen aan bod komen om emoties te uiten en te verwerken, vb. tekenen, muziek…
  • Familie- en systeemtherapie: doorheen de rouw- en verliescounseling is er de mogelijkheid om familieleden en/of andere belangrijke personen te betrekken.